MANDALY, 4.A

Odkud pochází mandaly a k čemu slouží?  Mandala znamená původně magický kruh. Měla být symbolem jednoty a rovnováhy, vyskytovala se v různých kulturách a náboženstvích. Nejstarší mandaly pocházely ze starého Egypta.

Později se slovo mandala rozšířilo do celého světa. Význam slova mandala se z původně náboženských obrazů přesunul na veškeré kruhové kresby a ornamenty. Mandaly bývají užívány jako relaxační pomůcky a jako doplněk k tradiční léčbě.

Pokusili jsme si několik motivů také zachytit. Zda nám navodí harmonii a pohodu, ukáže čas.

                                                           Mgr. Jarmila Loudová