Žáci 6. ročníku při práci se dřevem

Žáci 6. ročníku pracovali v 1. pololetí v rámci předmětu Praktické činnosti na výrobcích ze dřeva – špalíku na broušení a hrací kostce. Při těchto již tradičních výrobcích se naučili obrábět dřevo (řezání, rašplování, pilování, broušení) a pochopili význam povrchové úpravy dřeva (moření, lakování). Někteří si vyzkoušeli také vrtání akumulátorovou vrtačkou (při vytváření malých prohlubní v hrací kostce). Fotogalerie zachycuje žáky při konkrétních pracovních úkonech na jednotlivých výrobcích.

Mgr. O. Němec