ŽIVÝ   BETLÉM, 5.B

Ve středu 20. prosince jsme se vydali do kina Réna na divadelní představení ŽIVÝ BETLÉM. Během dopoledne se hrálo dvakrát. Vystoupení si pro nás připravili žáci 2.stupně. Ale mezi vystupujícími byla i tři děvčata z naší třídy. Na pódiu se i zpívalo. V rámci představení bylo mistrně propojeno biblické vyprávění se současností.Před našima očima ožil prastarý příběh o zrození Ježíška. Nechyběly propracované kulisy a pěkné kostýmy.

My jsme tentokrát zhlédli hru se zpěvy spolu se žáky 2.stupně. Při cestě do kina jsme si důkladně prohlédli i památky v centru města a zavítali jsme do kostela, abychom se  podívali na vyřezávaný BETLÉM.

Ačkoli se ŽIVÝ BETLÉM hrál již v loňském roce, představení nás mile překvapilo. Změnilo se částečně obsazení, přibyly nové scény i postavy.

Byli jsme velmi hrdí na naše dívky, které mezi starší spolužáky skvěle zapadly. Vystoupení nacvičovaly se žáky paní učitelky Mgr. Kafková, Mgr. Málková a Mgr. Zimmermannová. Podílely se společně na dramatizaci představení, na jejich bedra dopadla nelehká úloha vše secvičit. Podařilo se jim to báječně.

Poděkování patří všem účinkujícím a zejména organizátorům akce. Děkujeme jim za nádherné chvilky naplněné pravou adventní atmosférou.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová