Anglické divadelní představení Mary and John, 5.B

Úterní dopoledne 26. září bylo na naší škole věnováno evropským jazykům. V rámci této akce se zúčastnili mladší žáci ze 4. a 5. ročníků divadelního představení Mary and John. Příběhem se prolínaly dialogy v českém a anglickém jazyce. Děj vycházel ze známé lidové pohádky o Jeníčkovi a Mařence. Byl zmodernizován tak, aby oslovil současného malého diváka. Obě postavy ( Mary i John) byly robotické děti. Vypravěč nám předvedl jejich dovednosti, přednosti.

Poutavá byla pro děti zejména pasáž představení, kdy se Jeníček s Mařenkou dostali při vycházce lesem až k perníkové chaloupce. Velmi vtipnou postavou příběhu byla čarodějnice, rozesmála každého v publiku. I v této pohádce zvítězilo dobro nad zlem. V naší hře vykoupila Mařenka Jeníčka ze zajetí čarodějnice svými znalostmi.

Každé dítě si z představení odnášelo dobrý pocit z toho, že rozumělo velké části příběhu i v anglickém jazyce. Vzdělávání by mělo jít ruku v ruce s humorem. To se hercům podařilo bravurně.

Následně jsme si zopakovali slovní zásobu z pohádky v hodině anglického jazyka. Tak jsme si slovíčka i základní fráze z příběhu upevnili. Dětem jsem zodpověděla jakékoli dotazy, které k obsahu hry měly.

Těšíme se na příští podobné akce.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová