Člověk

Zajímavým tématem v přírodovědě pro páté ročníky je Člověk. Žáci se dozvídají mnoho užitečných informací o svém těle. Jak funguje, co mu prospívá, a co naopak tělo bolí. Informace propojujeme i v jiných předmětech. Například ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech.

Vybrali jsme si kosterní a trávicí soustavu. Nejprve jsme pomocí tzv. ušošťourů sestavili kostru. V další hodině jsme se zaměřili na skrytý cukr v potravinách. My si totiž mnohdy  ani neuvědomujeme, kolik ho v jedné dávce sníme. Bylo to pro všechny veliké zjištění. Snad budeme v obchodech teď více přemýšlet!? Máme přece svoje tělo rádi.

 

Mgr. Veronika Válková, 5. B

P_20170505_072322P_20170505_072332P_20170505_072223P_20170505_072158