Návštěva knihovny, 4.B

V úterý 7. března jsme zavítali knihovny. Četba knih, budování vztahu k nim je velmi důležité. Mnohé děti doma nečtou, což je to patrné na malé slovní zásobě v hodinách slohu.

Paní knihovnice nám připravily výstavku s 50 knihami. Byla zaměřena na soudobé autory dětské literatury. Žáci se rozdělili do skupin. Zvolili si jednu z vybraných knih, která je zaujala. Po dobu 10 minut soustředěně četli. Následovala vzájemná komunikace ve skupinách o přečteném úryvku z knih. Představili si zvolenou knihu na základě přečtených informací. Domluvili se a z každé skupiny vybrali favorita – nejvíce poutavou knihu pro všechny. Následovala prezentace knihy před všemi. Dítě, které z nejvíce oblíbené knihy četlo, ji představilo ostatním zástupcům skupin. Četla si s námi i paní učitelka. Jako zkušená čtenářka zvládla přečíst knihu celou. Také nám přiblížila její děj a hrdiny. Mnozí žáci si některé knihy hned zapůjčili.

Měla jsem z hodinky strávené v knihovně velkou radost. Děti si prohloubily schopnost spolupracovat. Rozšířily si čtenářské dovednosti a znalosti o autorech dětské literatury. Získání zájmu o knihy považuji za velký  úspěch.

Paním knihovnicím děkujeme za možnost strávit krásné chvíle nad knihami v prostředí knihovny.

Knihy by měly být nedílnou součástí našich životů. Pomáhají nám překonat pocit smutku, samoty. Jsou našimi přáteli v deštivých a chladných dnech. Provází nás doslova na každém kroku. Dokáží nám zprostředkovat únik z běžného světa do říše fantazie. Říká se, že nemilovat knihy, znamená nemilovat moudrost. To je pravda odvěká. Milujme knihy, buďme jejich pozornými a věrnými čtenáři.

                                                                       Za kolektiv žáků 4. B Mgr. Jarmila Loudová