IMG_0078

Portrétujeme (se) … ve VV v 8.r.

Portrét – to není umění dokonalého zobrazení obličeje, ale umění vystihnout podstatu, charakter či typický znak portrétovaného člověka.
S portrétem se žáci 8. ročníku potýkali celý leden, a sice různými způsoby.
Jednotlivé části obličeje zvětšovali podle kousků fotografie a pak z nich sestavovali „velké identikity“ jako skládačku.
Formou koláže z barevných papírů podle pop artových portrétů amerického výtvarníka Andyho Warhola a podle pravidel použití barev v systému RGB či CMYK v tisku pokoušeli se vystihnout charakteristické rysy svých spolužáků.
A také svého spolužáka portrétovali klasicky, kresbou tužkou. Učili se vizovat, stínovat, modelovat kresbou, ale přitom postihnout i jemné detaily, typické pro toho či onoho žáka. Hotovému portrétu pak přiřadili barevný odstín pozadí, podle toho, jak na ně daný člověk působí – jako inspirace k tomu, co mohou barvy napovědět o povaze člověka, nám posloužil film Vojtěcha Jasného AŽ přijde kocour.