Malí podnikatelé, 4. B

V rámci několika vyučovacích hodin jsme si zkoušeli hrát na malé podnikatele. Každé z dětí se stalo majitelem a provozovatelem restaurace. Nejprve si všichni promysleli název a zaměření svého zařízení. Nápaditost dětí byla neuvěřitelná!

Následovalo výtvarné zpracování vývěsního štítu. Byli jsme si vědomi toho, že restaurace, která není dostatečně viditelná, nemůže prosperovat. Zákazníci se o nás musí dozvědět, nesmí nás přehlédnout. Konkurence je dnes veliká, o úspěchu rozhoduje mnoho faktorů.

V českém jazyce čekal žáky úkol nejtěžší. Tvořili si jídelní lístek. Stanovovali základní nabídku polévek, hlavních chodů, moučníků, nápojů, neopomněli na určení přijatelných cen.

Největším oříškem byl nakonec pravopis. Chybičky se vloudily téměř do všech prací. Žáci se přesvědčili o tom, že musí pravopis neustále pilovat, aby nemuseli v budoucnu platit za jazykovou korekturu. Všichni se mnohému přiučili.

Záměr se podařil. Diskutovali jsme o zpracování našeho úkolu. Děti pochopily, že podnikání není snadné. Za úspěchem a ziskem se ukrývá mnoho poctivé práce, každodenního odříkání a úsilí. Malí školáci si to na vlastní kůži vyzkoušeli, získali cenné zkušenosti pro praktický život.

Možná budou v tomto oboru někteří opravdu v budoucnu podnikat a my, jako spokojení hosté, usedneme v jejich stylové restauraci na chutném obědě.

                                                            Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4 . B