Návrat na ledovou plochu, 2.A a 4. B

Každým rokem se v průběhu ledna vracíme s dětmi na ledovou plochu na zimní stadion do Rosic. 17. ledna 2017 spolu bruslili žáci 2. A a 4. B. S chutí jsme si užili zimních radovánek . Tentokrát nás doprovázel i pan ředitel. Bedlivě sledoval, jaké pokroky všichni udělali.

Venkovní počasí nám nyní umožňuje naše dosavadní  bruslařské dovednosti upevňovat. Tak neváhejte a využijte mrazivých dnů.

Za kolektivy dětí Mgr. Jarmila Loudová

Foto: Mgr. Jarmila Loudová a Mgr. Markéta Eibelová (třídní učitelky)