Žáci 6. a 7. roč. při práci s kovem

Žáci 6. roč. a chlapci 7. roč. pracovali téměř celé II. pololetí ve školních dílnách v rámci předmětu Praktické činnosti na výrobcích z kovu. Žáci 6. roč. vyráběli již tradičně háček na tabuli a stojánek na pohlednice, chlapci 7. roč. podstavec pod hrnec.

Mgr. O. Němec

Foto: Mgr. O. Němec