P1090323

Změna identity aneb Maskování v 8.ročníku

Co je to identita? Co určuje identitu člověka? Co je pro mě identické? A jak je možné onu identitu změnit? Kdy má člověk potřebu měnit či skrýt svoji identitu?
To byly otázky pro žáky 8.ročníku, které řešily v hodinách výtvarné výchovy. A z nich pak vycházely výtvarné úkoly, jejichž výsledky byly fotograficky zaznamenány: první úkol byl založen na jednoduchém materiálu – igelitové fólii, kterou žáci mohli použít libovolným způsobem, ale přitom tak, aby změnili či zakryli svou identitu neboli svou skutečnou podobu.
Druhým úkolem byla karnevalová maska v podobě velkých brýlí, které nejenže změní podobu člověka, ale také díky nim můžeme vidět svět jinak. Lepší nebo horší, černý nebo růžový, pohled na svět je plně v režii jednotlivce.