Projekt o vesmíru 4.A

 

Páni kluci, jsou tu k tomu, aby svět byl veselý.

Vystartují ráno z domu jako když je vystřelí…

…prozkoumají Antarktidu…

… chytí hvězdu do dlaně…

 

Na konci měsíce ledna jsme si přečetli tuto báseň Miloše Kratochvíla v čítance, ukázali jsme si na glóbusu, kde leží různé světadíly a dostali jsme se i k tomu, že Země je součástí sluneční soustavy. A najednou měli žáci tolik různých otázek, které se vztahovali k vesmíru, že jsme se dohodli, že si uděláme projekt, kde se něco nového a zajímavého dozvíme a budeme se snažit na všechny dotazy odpovědět.

Každý se podíval doma po nějaké knížce o vesmíru, nebo hledal na internetu zajímavé informace, které se budou hodit. Pak jsme se ve škole věnovali hodinu domluvě. Žáci se rozdělili do skupin po 2 až 3 dětech a zvolili si téma např. Měsíc, Slunce, hvězdy, Černá díra, Voda, Kosmonauti… Ostatní skupiny navrhli otázky k vybranému tématu např. Zda je slanější voda v moři nebo v oceánu? Co se stane, když černá díra něco pozře? Jak chodí kosmonauti na WC? Byl člověk i na jiné planetě než na Měsíci? Jak se jmenoval první člověk, který letěl do vesmíru? Co se stane s hvězdami přes den? … To vše se snažily jednotlivé skupiny doma najít. Další den se totiž tvořil plakát ve škole a musel být za 2 vyučovací hodiny hotový, proto bylo nutné se předem dobře připravit.

Tato skupina se dokonce domluvila a sešla odpoledne u Denisky doma a připravili si část dvou plakátů, zatímco ostatní se pouštěli jen do jednoho plakátu:o).

Snímek 008

Nakonec všechny skupiny vytvořily krásné plakáty, které pak další hodinu prezentovali před třídou a snažili se zodpovědět zvídavé dotazy spolužáků, které jim kamarádi zadali. Na většinu otázek se podařilo najít odpovědi, ale některé dotazy zůstaly nezodpovězené, nedaly se v knížkách najít, nebo byly pro nás ještě nesrozumitelné. Však až budeme starší, třeba porozumíme a najdeme víc. Žáky práce velice bavila až pohltila, hodně se toho dozvěděli a navíc výborně spolupracovali. Skupinové práce přispívají nejen k nabytí vědomostí, ale i k srozumitelnému vyjadřování, obhajování svých názorů a prezentaci získaných vědomostí před kolektivem.

Děkujeme rodičům, kteří pomohli vytisknout nejen obrázky, ale i texty. Žáky jsem musela velmi pochválit za jejich výkony. Těším se na další jejich projekty.

 

S vytvořenými plakáty se mohli seznámit i jejich spolužáci, kteří procházeli chodbou kolem naší třídy v podkroví.