Popletené pohádky – prevence kouření ve 3. B

Popletené pohádky – prevence kouření ve 3. B

 

Děti 3. ročníků absolvovaly v pondělí 19. října druhý preventivní program letošního roku.Trval dvě vyučovací hodiny, byl zaměřen na prevenci závislostí – zejména kouření. Žáci si formou her, dramatizace a popletené pohádky připomněli, co patří ke zdravému způsobu života. Hlavním cílem programu bylo zjistit, jak působí alkohol a cigarety na člověka a jak odmítnout tyto návykové látky .

Program vedla odborná preventivní pracovnice – paní Ferdová.

Motivační pohádka O Popelce, která v průběhu praktických cvičení zazněla, byla zcela odlišná od klasické verze, jakou jsme znali. Jednalo se o popletenou pohádku. Odtud pocházel název celého programu .Hlavní hrdinkou byla sice Popelka, ale kromě prince a jeho hledání nevěsty se vše točilo kolem nevhodných závislostí.Popelčiny sestry – Dora a Zora byla zlobivá děvčata.

Dora kouřila, Zora ráda popíjela alkohol. Myslíte si, že se mohla děvčata líbit princi? Stejně jako v klasické verzi pohádky byla vzornou a vychovanou dívkou pouze Popelka.

Děti pracovaly ve skupinách a dle pohádky Zoru, Doru a Popelku i namalovaly. Součástí práce však byl ještě čtvrtý plakát, který byl plný textů. Problémová úloha zněla: “ Napiš, co člověka nutí začít kouřit. Proč lidé kouří?“

Dětem nemusel nikdo radit. Přišly na všechny hlavní důvody, které dovedou mladé lidi ke kouření. Co se na listině objevilo?

▪ potřeba ochutnat cigaretu

▪ neumím odmítnout nabídku kamaráda

▪ parta kamarádů by mě jako nekuřáka vyloučila ze svých řad

▪ vidím to denně doma a kolem sebe, zdá se mi, že bych to měl dělat také

▪ líbí se mi to

▪ zdá se mi, že to patří k dospívání

▪ je to frajerské, předvedu se tak před ostatními

▪ závislost, protože nikotin je součástí mého života odmala

Skvělé bylo, že se při tvorbě pohádkových postav na plakátech i při řešení problémové úlohy během vytyčeného času vyměnili všichni, a tak pracovali skupinově, ale přitom všichni na všem. Výsledné práce jsou prací všech, každý něco vylepšil, doplnil, přidal.

I když byly originální formulace řešení problémové úlohy dětí plné pravopisných chyb a nespisovných slov, byly pochopitelné a pravdivé. Vystihly podstatu toho, jak snadné je kouření podlehnout.

Na závěr hráli někteří malí školáci scénky, jak by měli odmítnout nabízenou cigaretu. Ukázalo se, že by to dokázali. Snad si tyto pocity ponesou do skutečného života, nepodlehnou nikdy tomuto zlozvyku.

                                                                                                             Mgr. Jarmila Loudová