Archiv autora: Otmar Němec

Jaro ve školní družině

Začalo nám jaro, které jsme přenesli i do školní družiny. Namalovali jsme si a vytvořili nejrůznější jarní dekorace, kterými jsme si vyzdobili nástěnky. Protože nám přálo i počasí, využili jsme ho k dovádění na hřišti. Tady je malá ukázka.

                                                                    Děti 1. B a 2. B s paní vychovatelkou P. Sýkorovou

Foto: P. Sýkorová

Slet čarodějnic – Broučci

Letos jsme si jen hráli hry a soutěžili na hřišti, ale přesto si všichni užili pěkný slumečný den.

L. Burianová

Foto: L. Burianová

Den matek – Broučci

Takhle pracovali Broučci, aby udělali radost maminkám.

L. Burianová

Foto: L. Burianová

Den matek ve školní družině

Začátkem května jsme se ve ŠD věnovali tématu DEN MATEK. Děti, svým maminkám, vytvořily spoustu dárečků a přáníček, které je určitě potěšily…

P. Fialová, vedoucí ŠD

Čarodějnický týden ve školní družině

Mrzí nás, že jsme čarodějnice nemohli oslavit společným opékáním špekáčků nad ohněm, tak alespoň malá ukázka z tvorby dětí…

P. Fialová, vedoucí ŠD

Čarodějnická oslava – sabat, 2. A

Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května má tajemnou moc. Podle legend se daly nalézt poklady, které této noci opouštěly podzemí. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na čarodějnickou oslavu – sabat.
Den čarodějnic jsme měli i ve 2. A. Poletovalo jich tam pět a k nim se přidali dva netopýři. Děti si své čarodějnice i vytvořily a odnesly domů. Už teď se těšíme na příští rok!

                                                                                                                 Mgr. Hana Ludvová

Ostrov, 2. A

V hodině slohu jsme si povídali o dobrodružstvích Robinsona Crusoe, který utekl od otce, aby se stal námořníkem. Na moři ho čekalo mnoho nástrah. Když loď ztroskotala, jako jediný přežil a byl nucen žít dlouhou dobu na pustém ostrově. Postavil si u jeskyně chýši, živil se lovem, obdělával půdu. Na ostrově zachránil indiána před kanibaly a ten se stal jeho jediným přítelem. Protože ho Robinson zachránil v pátek, dal mu jméno Pátek.

Žáci 2. A ve slohových pracích popisovali svoje pusté ostrovy, dali jim jména, napsali, jak a čím se na ostrově živili, jaké si postavili obydlí, s kým ostrov sdíleli, jestli měli na ostrově i zvířátka. Svůj ostrov také namalovali.

Snad i vás jejich obrázky a texty přenesou do dětské fantazie a stanete se s námi na chvíli trosečníky.

                                                                                               Mgr. Hana Ludvová

Klíčení semen ve 3. B

Rostlinka

Z malinkého semínka,
které v zimě spí,
roste malá rostlinka,
když se probudí,
protáhne se, rozhlédne se,
koukne z díry ven,
ukáže se sluníčku,
řekne, dobrý den!

V rámci probírání učiva prvouky Základní znaky rostlin jsme se hodně věnovali tématu klíčení semen. Popsali jsme si, jak to funguje a jaké je potřeba vytvořit podmínky pro klíčení. Prohlédli jsme si obrázky a zhlédli různá časosběrná videa.

Dětem byl zadán dobrovolný úkol provést svůj vlastní pokus s klíčením semen. Mohlo se jednat o tradiční luštěniny (hrách, fazole), ale i jiná semena, klasicky na navlhčené vatě nebo o výsev semínek do misek a truhlíků s hlínou. Pokroky děti zaznamenávaly buď písemně do sešitu prvouky nebo jednoduše fotily a zasílaly. Cílem činnosti bylo pozorovat, jak se semínka za vhodných podmínek probouzí k životu, sledovat jejich změny a pokroky v růstu.

Zajímavou výzvou bylo nechat klíčit v domácích podmínkách semena javoru a dubu, které děti našly při vycházce do přírody nebo sledování klíčení zázvoru.

 

Jak se roste

Starý javor nejmíň posté
vysvětluje, jak se roste:

„Narovnej se! Drž se vzpříma!
Kořeny ti drží hlína.

Svítí slunce? Nastav listy!
Prší? Sláva! Budeš čistý.

Trocha slunce, trocha deště,
povyrosteš, snaž se ještě.

Ještě kus a ještě kousek,
větve do koruny pnou se.

Pro letošek už to stačí,
už uneseš hnízdo ptačí.“

Toníček vytvořil senzační časosběrné video, které je umístěno na youtube. Po dobu 14 dní zaznamenával vývoj semen ředkvičky, dýně, fazole, hrachu a rajčete. Můžete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=oN61yMyB_BY

Děti, které se do úkolu zapojily, to velmi bavilo a rozptýlilo je to během dlouhé distanční výuky. Svoje pěstitelské úspěchy sdílely s kamarády. Ráda bych děti pochválila za jejich tvůrčí činnost. Děkuji také rodičům za jejich pomocnou ruku minimálně při přípravě pokusu a veškerou spolupráci při zasílání fotek.

 

Markéta Eibelová, tř. uč.
práce dětí třídy 3. B

 

Jarní obrázky, 1. A a 1. B

Během distanční výuky žáci 1. tříd vyráběli v rámci výtvarné výchovy, matematiky a praktických činností jarní obrázky. Na práci prvňáčků se můžete podívat.


Mgr. Dagmar Pelikánová, Mgr. Zdeňka Marková

Obrázky třídy 1. A

Obrázky třídy 1. B

HOUSLOVÝ KLÍČ, 4. B

„Klíč je grafický symbol, přítomný na začátku každé notové osnovy, případně také uvnitř notového záznamu skladby.“ Tolik krátká citace z Wikipedie. Nám se teď klíč hodil spíše jako motivace k originalitě, pečlivosti a hravosti.

Téma bylo: Vytvoř co nejoriginálnější houslový klíč z materiálů, které najdeš doma nebo v přírodě. Každý měl různé pomůcky a různé nápady. Mnohé nápady mě rozesmály opravdu hodně. Jiné byly elegantní. Tak se také pokochejte a pobavte. Děti, moc děkujeme za humor a hru, které se od vás můžeme učit.

PS: Stejnou práci tvořili i žáci z jiné třídy, inspirace zřejmě byla stejná.

Mgr. Veronika Válková

Foto: žáci 4. B