Rozkvetlá louka

Výtvarná výchova

 

Rozkvetlá louka – v Prvouce jsme se učili o kytičkách, a tak děti malovaly podle svých představ rozkvetlou louku. Některé do své kompozice přidaly i broučky nebo motýly, někteří i vodní plochu.